trao đổi nhiệt

Một trong những tiến bộ mang lại lợi ích nhất trong các phòng ban kỹ thuật là việc trao đổi nhiệt. Về bản chất, nó là phần của thiết bị hoặc máy móc được thiết kế để xây dựng một phương tiện hiệu quả truyền nhiệt. Truyền nhiệt này được thực hiện chủ yếu từ một phương tiện khác. Các phương tiện truyền thông nằm ở giữa và là liên quan với nhau có thể có một bức tường vững chắc tách, cho phép họ không bao giờ kết hợp với nhau. Có nói rằng, có những trường hợp mà phương tiện truyền thông là tiếp xúc trực tiếp đầy đủ.

một trong những việc sử dụng rộng rãi nhất và cũng được chấp nhận trao đổi nhiệt là trong các lĩnh vực như làm lạnh, nhà máy điện, điều hòa nhiệt độ, sưởi ấm không gian, nhà máy hóa dầu, nhà máy hóa chất, nhà máy lọc dầu dầu khí, chế biến khí tự nhiên cũng như nước thảihệ thống và phương pháp điều trị của họ. Các động cơ đốt trong là một trong những cơ bản nhất cũng như các ví dụ cổ điển nhất của khái niệm trao đổi nhiệt. Các động cơ đốt trong lưu thông nước làm mát được biết đến như là chất làm mát động cơ. Làm mát này chảy qua các cuộn dây tản nhiệt và không khí chảy xung quanh và qua các cuộn dây. Quá trình này làm mát xuống nước làm mát và làm nóng không khí là đến.

Theo sự sắp xếp lưu lượng mà họ có, có hai cách phân loại cơ bản của trao đổi nhiệt. Đây là những dòng chảy song song và lưu lượng truy cập. Trao đổi nhiệt dòng chảy song song có hai loại chất lỏng vào trao đổi tại cùng một kết thúc. Những chất lỏng này đi song song với nhau và đạt được các bên khác. Trong khi trên Mặt khác, trong trao đổi nhiệt lưu lượng truy cập, các chất lỏng đi theo hướng ngược nhau, có nghĩa là họ bước vào trao đổi từ các bên đối diện. Để ngày này, chúng ta đã thấy rằng các thiết kế lưu lượng truy cập đã được sử dụng rộng rãi nhất là rất hiệu quả. Điều này là như vậy bởi vì nó có thể chuyển lượng nhiệt tối đa từ các phương tiện truyền nhiệt.

Nó cũng cần được lưu ý rằng có một loại trao đổi nhiệt, được biết đến như dòng chảy qua. Lưu lượng trao đổi nhiệt chéo có các chất lỏng đi du lịch ở các vị trí vuông góc gần với nhau suốt trao đổi.

Việc thiết kế trao đổi nhiệt thường là như vậy để giúp đỡ hiệu quả của quá trình này. Đó là lý do tại sao thiết kế có diện tích bề mặt tối đa của bức tường khu vực giữa các chất lỏng. Ngoài ra còn có giảm thiểu các dòng chảy trên tất cả các trao đổi để làm cho quá trình thông thạo. Vây và nếp gấp mạnh có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của các bộ trao đổi, nếu là trong một hoặc cả hai của các hướng dẫn. Ngoài ra vây và nếp gấp này cũng làm tăng diện tích bề mặt và thậm chí có thể kênh dòng chảy chất lỏng. Trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể gây ra một số bất ổn.

Tất cả trên bề mặt truyền nhiệt, nhiệt độ lái xe không thay đổi với vị trí. Có nói này, nó rất dễ dàng để xác định nhiệt độ trung bình thích hợp. Các hệ thống đơn giản của trao đổi nhiệt sử dụng Đăng nhập LMTD Nhiệt độ trung bình khác biệt. Tại một số trường hợp, bạn thậm chí có thể xem cách sử dụng của phương pháp NTU.

SONDEX South East Asia Pte Ltd là một phần của nhóm được biết đến toàn cầu SONDEX. Với trụ sở chính đặt tại Đan Mạch, SONDEX đã được cung cấp nhà nước của các cơ sở nghệ thuật cho tấm trao đổi nhiệt và chưng cất nước ngọt từ năm 1984.