tải

Hướng dẫn sử dụng thiết bị Trao Đổi Nhiệt Dạng Tấm Sondex
file name: sondex_operation_manual.pdf
loại tập tin: pdf
kích thước tập tin: 1.04mb
» tải tập tin

Hướng dẫn sử dụng Máy Chưng Cất Nước Ngọt Sondex
file name: sondex_freshwater_distiller.pdf
loại tập tin: pdf
kích thước: 388 kb
» tải tập tin

Brochure Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt Sondex
file name: sondex_world_of_phe.pdf
loại tập tin: pdf
kích thước tập tin: 0.99mb
» tải tập tin

Brochure Thiết Bị Ngưng tụ Sondex
file name: sondex_condenser_phe.pdf
loại tập tin: pdf
kích thước tập tin: 621kb
» tải tập tin

Brochure Thiết Bị Bay Hơi Sondex
file name: sondex_evaporator_phe.pdf
loại tập tin: pdf
kích thước: 636 kb
» tải tập tin

PHE Sondex dùng trong công nghiệp hàng hải
file name: sondex_marine_phe.pdf
loại tập tin: pdf
kích thước tập tin: 437kb
» tải tập tin

PHE Sondex kiểu hàn kín
file name: sondex_brazed_phe.pdf
loại tập tin: pdf
kích thước tập tin: 1.38mb
» tải tập tin

PHE Sondex dùng trong công nghiệp thực phẩm
file name: sondex_sanitary_phe.pdf
loại tập tin: pdf
kích thước: 638 kb
» tải tập tin

PHE Sondex kiểu bán hàn
file name: sondex_semi_welded_phe.pdf
loại tập tin: pdf
kích thước tập tin: 623kb
» tải tập tin

PHE Sondex kiểu tấm đôi
file name: sondex_double_wall_phe.pdf
loại tập tin: pdf
kích thước tập tin: 853kb
» tải tập tin

PHE Sondex kiểu tấm lồng ống
file name: sondex_plate_n_shell_he.pdf
loại tập tin: pdf
kích thước tập tin: 262 kb
» tải tập tin